A Malko Teatro

A Malko Teatro 1996-ban jött létre, mint független, alternatív színházi társulat. Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István a Német Színházból és az Utolsó Vonalból érkezve új színházat szerettek volna létrehozni, olyat ahol a saját kedvükre, a saját ízlésüknek és erkölcsi normáinak megfelelően alkothatnak.
A Malko Teatro céltudatosan törekszik egy elfogadhatóbb színházi alternatíva létrehozására. Nyíltan, következetesen őrzi függetlenségét mind művészi, mind strukturális szempontból. Gátlástalanul csúszik át műfaji, nyelvi, formai határokon, játszik magyar, bolgár, német nyelven.
A Malko Teatro nyitott tér a művészetek közötti párbeszéd számára, messzire meghaladva Budapest határait. Előadásaiban összehoz tradíciót és innovációt, autentikus zenét, jazzt és kortárs táncot, festőművészetet és új médiákat, létrehoz új formákat és műfajokat. Szinte kizárólag kortárs szerzők műveihez nyúl, ezek közül több kimondottan megrendelésére készült.
A Malko Teatro közönség párti. Hazai és nemzetközi sikereit elsősorban a közönség szeretetének köszönheti, pedig soha nem tett sem ízlésben, sem minőségben engedményeket, de fontosnak tartja a nézővel való közvetlen párbeszédet.

Az elmúlt években a Malko Teatro  58 előadást hozott létre. Kialakította saját művészi arculatát, amely több országban is elismerést nyert. Többnyelvűségét kihasználva törekszik nyugat és kelet európai színházi fesztiválokon, valamint nemzetközi színházi projektben való részvételre.
A színház művészeti vezetője – Hadzsikosztova Gabriella 2010-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.
A Malko Teatro jogi és gazdasági hátterét az Alternatív Művészeti Alapítvány biztosítja.

 2010. október 23-án színházunk művészeti vezetője Hadzsikosztova Gabriella a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést és a Pro Cultura Minoritátum Hungarie díjat kapott.

A Malko Teatro 2013-ban Nemzetiségekért Díjban részesült.

2014-ben C. Nagy István, a színház főrendezője megkapta a bolgár Kulturális Minisztérium rangos elismerését, az Arany Évszázad díjat - Nagy Simeon pecsétjét, amelyet Petar Sztojanovics kulturális miniszter személyesen adott át neki Budapesten.

 

Malko Teatro was established in 1996 as an independent, alternative theatre company. Gabriella Hadzsikosztova and István C. Nagy, coming from the German Theatre and the Last Line, were eager to create a new theatre where they could work according to their own pace, taste and ethics.

Malko Teatro has consciously established a more reasonable theatrical alternative. As a result, it openly preserves both its artistic and structural independence. It boldly transgresses barriers of genre, language and form; it performs in Hungarian, Bulgarian and German.

Malko Teatro is an open space for dialogue between the arts, far exceeding the limits of Budapest. Its performances combine tradition and innovation, authentic music, jazz and contemporary dance, painting and new media, creating new forms and genres. It works almost exclusively with contemporary authors’ works, many of which are created especially for the theatre.

Malko Teatro is viewer-friendly. It owes its success at home and abroad to audience appreciation, even though it has never made any compromises in taste or quality; still, it considers direct dialogue with spectators essential. The company maintains a close relationship with several European theatres and festivals.

Malko Teatro (Budapest)
Artistic Director: Hadzsikosztova Gabriella
www.malkoteatro.hu

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN