A Malko TeatroA Malko Teatro az egyetlen határon túli hivatásos bolgár színház. 1996-ban jött létre, mint független bolgár nemzetiségi színházi társulat. Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István miután évekig tanítottak a szófiai és a budapesti színművészeti egyetemen létrehoztak egy olyan színházat, ahol a saját művészi ízlésüknek és erkölcsi normáiknak megfelelően alkothatnak. A Malko Teatro céltudatosan törekszik egy elfogadhatóbb színházi alternatíva létrehozására. Nyíltan, következetesen őrzi függetlenségét mind művészi, mind strukturális szempontból. Gátlástalanul csúszik át műfaji, nyelvi, formai határokon, játszik bolgár, magyar és német nyelven.
A Malko Teatro nyitott tér a művészetek közötti párbeszéd számára. Előadásaiban ötvözi a tradíciót és az innovációt, az autentikus zenét és a jazzt, valamint a kortárs táncot, a képzőművészetet és az újmédiát, létrehozva új formákat és műfajokat. A színház kialakította saját művészi arculatát, amely több országban is elismerést nyert. Többnyelvűségét kihasználva a színház gyakran vendégszerepel Bulgáriában és számos nemzetközi színházi fesztiválon. A Malko Teatro jelentősen hozzájárul egy színház szerető, a magas kultúra iránt fogékony fiatal nemzedék kineveléséhez.
2010-ben Hadzsikosztova Gabriella a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését vehette át. 2013-ban a Malko Teatrónak ítélték a Nemzetiségekért Díjat. 2014-ben C. Nagy István, a színház főrendezője elnyerte a bolgár Kulturális Minisztérium rangos elismerését, az „Arany Évszázad” – Nagy Simeon Pecsétjét.

 „A MALKO TEATRO nemcsak Magyarországon és Bulgáriában reprezentálja a bolgár kultúrát, hanem Európa különböző városainak fesztiváljain is. Késélen táncolnak – az etnikai érzékenység és a nemzeti identitás, a közönség, valamint a magas művészet elvárásai és a saját tradícióik határmezsgyéjén.”

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS KONCEPCIÓ

A Malko Teatro nagymértékben járul hozzá a magyarországi bolgárok identitástudatának erősítéséhez, kulturális örökségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez, egy színházszerető, magasabb kulturális igényű ifjúság kineveléséhez.
A Bolgár Országos Önkormányzat 1998 óta támogatja színházunkat erkölcsileg és anyagilag egyaránt. Együttműködésünk az egész kulturális tevékenységre kiterjed.

A Malko Teatro számára a témaválasztás szabadsága, a formanyelv szabadságát is jelenti, valamint a lehetőséget, hogy még járatlan színházi utakra tévedjünk. Bár nem törekedtünk rá, elemzőink szerint létezik egy saját, senkivel össze nem keverhető stílusunk, ami felfedezhető prózai, mozgásszínházi, koncertszerű és fuzionális előadásainkban egyaránt. Felhasználunk új technikákat, de számunkra a forma csak eszköz. A mi érdeklődésünk központjában nem az esztétizálás, hanem a mondanivaló és a közönség élménye közötti út van. Előadásaink tele vannak zenével, mozgással és látványelemekkel, modern audiovizuális hatásokkal, amelyek a legkülönfélébb közönségre is hatást gyakorolnak. Változatos színházi eszközöket használunk, a hagyományok gazdag forrásától a modern kifejezőeszközökig. A Malko Teatro előadásaiba beleszőtt autentikus bolgár népdalok és népszokások nagy része az alkotók saját bulgáriai gyűjtéseiből származik.
A Malko Teatro erősíteni szeretné a Magyarországon élő nemzetiségek közötti kapcsolatot is. Hoztunk már létre kétnyelvű előadást a Szerb Színházzal, és mivel Hadzsikosztova Gabriella a német nyelvet is anyanyelvi szinten beszéli (több mint tíz évig volt a szekszárdi Német Színház tagja), feladatunknak tekintjük, hogy időnként német nyelvű előadásokat is létrehozzunk, amiket interetnikus estek keretében játszunk.
Nem feladatunk, hogy önmagunkat minősítsük, de mivel az utóbbi időben volt alkalmunk utazni, és más országok színházaival összemérnünk magunkat, nyugodtan állíthatjuk, hogy színházunk művészileg és technikailag is állja a versenyt. Munkatársaink kiválasztásában egyrészt a magas szakmai színvonalra törekszünk, másrész szeretnénk kinevelni magunk mellé egy színházszerető és értő fiatal csapatot, akik majd továbbvihetik munkánkat.
Tevékenységünk kisebb, de nem kevésbé fontos részét képezi, hogy kisgyerekek számára elérhetővé tegyük a színházzal való találkozást. 2012-ben indítottuk be „Beavató Színház” programunkat. Óvodákban, általános iskolákban is játszunk rendszeresen, olyan konstrukcióban, hogy a gyerekek ingyen nézhessék előadásainkat. Beszédtechnika és énekórákat tartunk a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában, néprajzi és énekfoglalkozásokat szervezünk bolgár gyerekeknek, filmklub keretében bolgár filmeket vetítünk.
Az előadásaink után közönségtalálkozókat szervezünk.
A Malko Teatro feladatának tarja a két ország közötti (sajnos erősen megfogyatkozott) kulturális kapcsolatok életben tartását. Társulatoknak, együtteseknek szervezünk Magyarországi fellépéseket. Szoros kapcsolatokat ápolunk több Bulgáriai színházzal, ahol nem csak fellépünk, de workshopokat tartunk és rendezéseket is vállalunk.
Magyar darabokat fordítunk bolgárra és sikeresen kiajánljuk azokat anyaországi színházaknak, valamint bolgár darabokat fordítunk magyarra, amelyek közül már több bemutatásra vagy kiadásra került.
A Malko Teatro nézőpárti. Hazai és nemzetközi sikereit elsősorban a közönség szeretetének köszönheti, pedig soha nem tett sem ízlésben, sem minőségben engedményeket, de fontosnak tartja a nézővel való közvetlen párbeszédet.
A Malko Teatro a pozitív kritikai visszajelzéseknek köszönhetően érezte úgy, hogy elindulhat a külföldi fellépések irányába. Első sikeres útjaink után döntöttünk úgy, erősítjük ezt az irányt, nyitunk új országok felé. Ennek köszönhetően az elmúlt években felléphettünk Svédországban, Macedóniában, Bulgáriában, Németországban, Lengyelországban, Angliában és Romániában is. Jelenleg évi 3-4 külföldi fesztiválon való részvételt tervezünk, bár ennél több meghívásunk van, anyagi és emberi forrásaink azonban korlátozottak.
Sikerrel vettünk részt európai uniós projektben is. Az Európai Kulturális Párbeszéd évében a Kultúra 2007-2013 programban a Malko Teatro nyert egy nemzetközi színházi pályázaton, amelynek a főszervezője a Nikolaj Hajtov Rodopei Drámai Színház volt, további résztvevői pedig a Riszto Siskov Drámai Színház – Bitola-Macedónia és a Guillotine Színház – Stockholm-Svédország.
Külföldi sajtónk jelenleg számottevőbb, mint a hazai, több magyar és külföldi televízió és rádió készített anyagot munkánkról az elmúlt években.

Partnerszínházaink az anyaországban (többéves együttműködés):
Szófiai Teatar Atelie 313
Sztara Zagórai Állami Bábszínház
Plovdivi Drámai Színház
Szliveni Drámai Színház
Szliveni Állami Bábszínház
Mosoly és Könny Színház - Szófia
Fondacia Za Rodopite – Szmoljan
Gabrovói Drámai Színház
Ivan Vazov Nemzeti Színház - Szófia

Partnerszínházaink más országokban:
Mumerus Színház - Krakkó
Agencja Artystyczna „TES”- Torun, Lengyelország
BG Theater - Bécs
Riszto Siskov Drámai Színházzal – Bitola-Macedónia
Guillotine Színházzal – Stockholm- Svédország

Más szervezetekkel való folyamatos együttműködés – az anyaországban:
Drámafordítók Klubja – Szófia
Plovdivi Néprajzi Múzeum
ACT Association – (Független Színházak Szövetsége Bulgária)

Együttműködés kulturális Intézetekkel:
Bolgár Kulturális Intézet – Budapest
Bolgár Kulturális Intézet – Berlin
Magyar Kulturális Intézet – Szófia

Évek óta rendszeresen együttműködünk a
a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Bolgár Országos Önkormányzattal, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával, a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodával, a II., IV., V., VI., IX., X., XII., XIV., XV., XVII., XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal és a Csepeli, a Szegedi, a Debreceni, a Felsőzsolcai, a Fertődi, a Pécsi, a Szigetszentmiklósi, valamint a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal.

STRUKTURÁLIS KONCEPCIÓ

Az Alternatív Művészeti Alapítvány – (Malko Teatro), közhasznú nonprofit szervezetként működik.
A színház vezetői Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István látják el a színház vezetésével kapcsolatos művészi és adminisztratív feladatokat.
A Malko Teatro az alkotói folyamatban résztvevő alkotótársait évek óta rendszeresen foglalkoztatja megbízási szerződéssel.
Főállású munkatársakat kellő támogatási összegek hiányában nem foglalkoztatunk.
Egész évben folyamatos műhelymunka folyik, aminek az eredménye évi egy-két bemutató.
A színház évi 50–80 előadást játszik (ebből 10-12-őt külföldön), ami szinte meghaladja az erőnket.
Sok feladatot önkéntesek látnak el.
Oktatási tevékenységünket Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István végzi társadalmi munkában, Simon Attila pedig megbízási szerződéssel.
Alkotóink számára évente egy workshopot szervezünk továbbképzés céljából.
Malko Teatro was established in 1996 as an independent, alternative theatre company. Gabriella Hadzsikosztova and István C. Nagy, coming from the German Theatre and the Last Line, were eager to create a new theatre where they could work according to their own pace, taste and ethics.

Malko Teatro has consciously established a more reasonable theatrical alternative. As a result, it openly preserves both its artistic and structural independence. It boldly transgresses barriers of genre, language and form; it performs in Hungarian, Bulgarian and German.

Malko Teatro is an open space for dialogue between the arts, far exceeding the limits of Budapest. Its performances combine tradition and innovation, authentic music, jazz and contemporary dance, painting and new media, creating new forms and genres. It works almost exclusively with contemporary authors’ works, many of which are created especially for the theatre.

Malko Teatro is viewer-friendly. It owes its success at home and abroad to audience appreciation, even though it has never made any compromises in taste or quality; still, it considers direct dialogue with spectators essential. The company maintains a close relationship with several European theatres and festivals.

Malko Teatro (Budapest)
Artistic Director: Hadzsikosztova Gabriella

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN