HAEMUS

 

Jana DobrevaA Malko Teatro – a lélek tere

 

 

A Malko Teatrót 1996-ban alapították Budapesten, Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István kezdeményezésére, akik a vezetői lettek. Alternatív kisebbségi színházként működik, egyesíti az alternatív gondolkodási és megvalósítási módokat, valamint a kisebbségi színház jellegzetességeit, nemcsak nyelvében, hanem kultúrafelfogásában is. A Malko Teatro előadásaiban a mozgásszínház, a képzőművészet, a zene, a modern technika számos elemét fedezhetjük fel, de mindig az irodalom és a színház mély tiszteletének szolgálatában. Az előadásokat nagy műfaji változatosság jellemzi. Öt előadást (Gyakorlat a másságban, Szigetlakó, Mese okos gyerekeknek, Krokokandúr, Pillangó) magyarul is bemutattak, továbbá négy kétnyelvű előadást is színpadra állítottak (Gondolatok és szavak, Érintés, Koncert a másik oldalon, Babilon 2005). Az elmúlt évek során sok művész csatlakozott a Malko Teatróhoz, 22 tagja és több mint 40 munkatársa segítségével a színház eddig 35 önálló produkciót hozott létre. Tevékenységéhez a gazdasági hátteret az 1997-ben alapított Alternatív Művészeti Alapítvány biztosítja.

 

 Eddig a tények, melyeket a Malko Teatro jubileuma, tízéves fennállása alkalmából soroltunk fel.

 

 Tíz év nagy idő, egy céltudatos emberi élet jelentős része. Véleményem szerint a Malko Teatro alapítói, Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István bízvást elégedettek lehetnek, hiszen tíz hasznos és sikeres évet töltöttek el a színházi társulatuk előadásai körüli bábáskodással.

 

Hadzsikosztova Gabriellában mindig az energiája, fegyelmezettsége, teljességigénye és kifinomult esztétikai érzéke nyűgözött le. Gabriella az élő példa rá, hogy bárhova is jutsz, mindenüvé magaddal viheted teljes lényedet. Magyarországra érkezvén nem csupán önmagát hozta el ide, hanem Bulgáriát is. Be kell vallanom, hogy a Malko Teatro előadásait nézve mindig elfog egy kis szomorúság a Bulgáriában élő bolgárok miatt, mivel szerintem a külföldön élő honfitársaink gyakran sokkal többet tesznek Bulgáriáért, mint sok otthon élő. Gabriellának meggyőződése, hogy így, két országhoz kötődve erősebbnek és teljesebbnek érzi magát. Mert két kultúrával és két világgal érez együtt. Más talán meghasonlana egy ilyen helyzetben, lehet, meg is zavarodna. Ő viszont Magyarországon élve, Bulgáriával a szívében szintézist, egy új kezdetet, a két hely értelmét és talán a legfontosabbat: mindebből művészetet teremtett. Úgy érzem, azért jöhetett ez létre, mert Hadzsikosztova Gabriella a lélek kifejezőeszközeivel dolgozik. Erre csak nagyon kevés alkotó képes a világon. Napjaink modern, a konkurenciára és a materializmusra épülő civilizációjában kiveszőfélben vannak a lélek húrjai és az erkölcsi normák.

 

Gabriella sokoldalú művész. Otthonosan mozog a komédia és a dráma palettáján, a táncban, a zenében, érzéke van a jó szöveghez, az árnyalt tónusokhoz, az expresszív feszültségekhez, a ritmushoz.

 

Sztaniszlav Sztratievtől Radicskovig, a bolgár és a magyar költőktől Elias Canettiig a bemutatandó anyag kiválasztása és színházi nyelvre való átültetése mindig jelentős élményt nyújt Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István munkáiban. A kis, kamarajellegű Malko Teatróban két „népművelőnk” őrzi a bolgár folklórt és mindazt, ami igazi érték Bulgáriában, hogy felemeljék és kozmikus alakokká, látomásokká tegyék. Előadásaikban nem egyszerűen az élet, hanem az egzisztenciális lét jelenik meg. Olyan kérdéseket tesznek fel, mint minden gondolkodó ember a világon. Kérdéseket az élet értelméről, a bolyongásról embertől emberig, a földről, az égről, a fűről, a virágokról, a fákról, a félig vagy egyáltalán meg nem élt életekről, a veszteségekről, az öregségről, a várakozásról, a türelmetlenségről, a születésről, a bánatról, a halálról. És még sok minden másról, ami szerves része annak a valaminek, amit „életnek” nevezünk. Azért vélem úgy, hogy a Malko Teatro művészei Bulgária és Magyarország határain is felülemelkednek, hogy feljussanak abba a határtalan térbe, amely otthont ad a legfontosabbnak, ami mindannyiunkban közös: a Lélek kérdéseinek.

 

Gabriella és István az emberek azonosságáról beszélnek. Egy olyan időben, amikor hitbeli, vallási, nemi és nemzetiségi hovatartozás és még ki tudja, mi minden választ el minket egymástól, egy olyan időben, amikor az ember individualizmusa miatti elmagányosodásába hal bele, Gabriella és István ezt a kis, szomorú embert a végtelen Kozmosz tereibe repíti, hogy mindannyian – fogadókészségüktől függően – közelebb kerüljenek a Szépség és a Jóság igazi, talán távoli, de biztosan eljövendő világához. A Szeretet és a Testvériség világához.

 

A Malko Teatro előadásaira, függetlenül attól, hogy milyen dramaturgiai megoldásokra épülnek, a gondolatgazdagság, a gyöngéd, kifinomult érzékenység, a kecses felépítés, a különösen finom kifejezőerő, a művészi tökély állhatatos keresése jellemző.

 

A tökéletesség elérhetetlen, ezt mindenki tudja, aki megpróbálta elérni az ideálist – akár formákban, akár gondolatokban vagy érzésekben.

 

Ennek ellenére a Malko Teatro bátran halad előre saját területén, saját útkeresésén. Ráadásul irigylésre méltó energiával. És ha nézőként legalább az egyik kérdésre válaszolhatok, melyet a Malko Teatro alapítói tettek fel, úgy azt választanám, mely a Gyakorlat a másságban-ban hangzott el: „Mit nem tudunk elviselni – a szegénységet vagy a szabadságot?” Úgy gondolom, hogy a színház művészei nagyszerűen elviselik a szabadságot, a szegénység viszont, ami sohasem érheti utol őket, az a Lélek szegénysége.

 

Szívből köszönöm a bolgár Hadzsikosztova Gabriellának és a magyar C. Nagy Istvánnak a Bulgária megőrzésére tett erőfeszítéseiket. A nagy szeretetté és aktív alkotói útkereséssé érlelt nosztalgiájukat, határokon átívelő tehetségüket, összetett gondolkodásmódjukat, mély érzelemvilágukat. Azt, hogy nem félnek érzelmeiktől. És hogy olyan színházat hoznak létre, amelynek üzenete eljut a szívekig.

 

És azt a sok mindent, ami még előttük áll!

 

Biztos vagyok benne, hogy a Malko Teatro előtt csak örömteli események állnak, mivel Gabriella és István az elmúlt tíz évben bebizonyította, nem az a fontos, hogy hol, hanem hogy mit alkotsz. Ha van elképzelésed, és tehetséged, hogy megvalósítsd, sikeres és termékeny jövő vár rád!

 

Boldog évfordulót!

 

Juhász Anna fordítása

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN