Музика

Концерт от другата страна

 https://www.youtube.com/watch?v=qct8bri4Y5U

 

Спектакълът на Малко театро „Концерт от другата страна” е създаден през февруари 2003 г. Шест монолога и интервюта с близо стогодишни старци показват живота, съдбата и философията на възрастните хора. Компакдискът  съдържа музиката  на спектакъла. Събраните от трупата български народни песни са обработени и аранжирани много оригинално от популярния млад джаз музикант - Виктор Тот и звучат в изпълнение на четири саксофона. Музиката вградена в театралния спектакъл пресъздава омагяосания и изчезващ свят на Родопите и Троянския Балкан.

 

 

Контакт: 0036 1 306 18 36

 

hadzsi@fsnet.hu

 

 

 

 

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN