Nepszabadsag Online


 
Színházi határeset
mgp, 2008. február 29.
C. Nagy István írta és rendezte a bolgár kisebbség Malko Teatro szerveződésének Határeset című egyfelvonásosát a Tháliában megtartott nemzetiségi színházi találkozón. Beethoven Örömódáját tangóharmonikázza nekibuzdultan Rusz Milán vándorszínész, a Szerb Színház megalapítója.
Fenn pátosz. Lent a lába lavórban ázik. Időnként hozzátölt forrásban lévő vizet. Árad az európai himnusz, jobb lábáról körmöt vág. A magyar-szerb határon áztat lábat az európai határőr. A kifeszített fehér-piros lánc a határ, mint Kodály-Paulini. Háry Jánosának első kalandjában, ahol a morc silbak nem akarja átereszteni Galíciában az osztrák királylányt, míg csak vitéz Háry át nem taszítja z őrbódét a szomszéd országba. A Határesetben a szerb határőr a „váltás" szünetében késlelteti átereszteni a bolgár asszony autóját, mert benne egy Magyarországról Bulgáriába tartó halott atya utazik, szülőföldjén eltemetkezni.

Azért emlékeztet C. Nagy színdarabja a Háryra, mert a valószerűtlenül lebegő mese keveredik benne a szolgálati szabályzattal. Az álmodozás a lavórban ázó realitással. Az érzékenyen dinamikus Hadzsikosztova Gabriella – sokáig a szatmári Német Színház tagja – igyekszik átjutni gyászos terhével a határon. Furfanggal, erőszakkal, kedvességgel, megvesztegetéssel, sarkára álló keménységgel, kérleléssel, hízelgéssel és csípős gúnnyal. Hadzsikosztova érzékenyen egyensúlyoz érzelmesség és irónia, szelídség-erőszakosság, rámenősség és líra között. Rusz Milán érzelmesebb alkat. A határon civakodó huzavona nem a napilapokban portált kisebbségi kérdésekkel bajlódik, a minden napok érdeklik. A szabályzatot mereven betartó szerb silbak Párizsról ábrándozik. Fejből tudja a múzeumok nevét, hol mi érdekli a művészi értékek közül elérhetetlenül. A haza rögéhez kötözöttsége helyett a szabad elvágyódás az egyfelvonásos vezérmotívuma.
Időnként besompolyog hangszerével Wertetics Szlobodán, Eredits Dávid és Janka László. Tangóharmonika, fuvola, vadászkürt. Nagy zenebonával, dérrel-dúrral igyekeznek átosonni a határon. Rosszban sántikálnak, de kedvesek. Talán csempésznének, vagy csak megélni akarnak. A bőbeszédű cselekményhez látszólag lazán kapcsolódnak, de zenebohócbetétjük erősíti a szabad költözködés jogának vezérszólamát.

M.G.P.

Malko Teatro nyelv menü Lang HU Lang BG Lang EN